Sökning

Det tillgängliga biblioteket

Celia-bibliotekets tjänster

Celias tjänster kan användas av alla som har svårt att läsa tryckt text på grund av lässvårighet, nedsatt syn eller annat läshinder. Du kan registrera dig som användare av Celias tjänster på ditt bibliotek. Utbudet omfattar sammanlagt över 40 000 ljudböcker som kan lyssnas direkt på nätet. I samlingen ingår både klassiker och nyhetsböcker. Circa 8 500 av böckerna är svenskspråkiga.

Instruktioner för att lyssna hittar du på Celias sidor

Lyssna med en mobil enhet

Celia

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket är en webbtjänst som samlar ihop material på teckenspråk. En del material är översatt till finska eller svenska.

Teckenspråkiga biblioteket lagrar fakta om kultur och historia rörande de teckenspråkiga i Finland, samt om deras språk. Materialet är lättillgängligt för alla, och det krävs ingen registrering för att vara kund hos biblioteket. Biblioteket finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.