Sökning

Kund på biblioteket

Bibliotekskort

Du kan få bibliotekskort och pinkod på vilket som helst Heilibibliotek. Du får kortet genom att uppvisa ett identitetsbevis som är försett med foto och personbeteckning. Identitetsbeviset kan vara t.ex. pass, körkort eller identitetskort som har beviljats av polisen.

Det första bibliotekskortet är gratis. Ett nytt kort kostar två euro.

Ett barn kan ha sitt eget bibliotekskort. Barn under 15 år kan få bibliotekskort med vårdnadshavarens skriftliga samtycke.

Samfund kan i allmänhet få samfundskort. Tilläggsinformation om reglerna för samfundskort får du på biblioteket.

För ännu smidigare betjäning du kan skriva ut blanketten för låntagaruppgifter och fyll i den på förhand.

Under 15-åring kan få bibliotekskort med vårdnadshavarens skriftliga samtycke.

Bibliotekskortets innehavare är ansvarig för material som lånats med kortet. Vårdnadshavare ansvarar för material som lånats med bibliotekskort vars innehavare är under 15 år.

Meddela biblioteket genast om du tappar bort ditt bibliotekskort. Du kan kontakta vilket Heilibibliotek som helst. Bibliotekets personal spärrar bibliotekskort som har blivit anmält försvunnet. Du måste betala en avgift för att få ett nytt kort.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Om det sker förändringar i ditt telefonnummer eller din e-postadress, meddela biblioteket eller uppdatera själv dina uppgifter genom att logga in på sidan Mitt konto i nätbiblioteket.

 • En ny gatuadress uppdateras inte i realtid i dina uppgifter, utan den adress du meddelar via nätblanketten skickas vidare till bibliotekets kundtjänst som sköter om uppdateringen.
 • Namnförändring kan göras enbart genom att besöka biblioteket. Ta med ett fotografiförsett identitetsbevis.

PIN-kod

För att kunna använda vissa bibliotekstjänster behöver du både bibliotekskort och en personlig pinkod. Du behöver pinkod till exempel när du använder låneautomat, reserverar bibliotekets datorer eller besöker bibliotek under meröppettiden. Du behöver pinkod också när du kontrollerar eller förnyar dina lån eller reserverar material via webbiblioteket Heili. Du kan få pinkod på vilket som helst av Heilibiblioteken när du visar upp ett identitetsbevis med foto. Av datasekretesskäl ges inte PIN-koder ut per e-post eller per telefon.

Nätbiblioteket

Nätbiblioteket kan användas utan att vara inloggad. Flera tjänster, såsom omlån och uppdatering av egna uppgifter, är dock tillgängliga endast genom inloggning i tjänsten med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. Vid första inloggningen skapas automatiskt ett användarkonto. Efter detta kan du automatiskt använda de tjänster som förutsätter inloggning.

Bibliotekskorten

Det går att ansluta flera bibliotekskort till ett användarkonto i nätbiblioteket. Då kan man med en inloggning administrera samtliga kort och t.ex. förnya lån. För att kunna utnyttja denna egenskap måste man, förutom bibliotekskortens nummer, känna till PIN-koden till det kort som ansluts till kontot. Det går också att namnge samtliga kort som ansluts till kontot.

Att logga ut

När du vill logga ut ur nätbiblioteket, klicka först på ditt namn som syns i övre balken och sedan på knappen Logga ut.

Lån och omlån

Lånetid och förfallodag

Den allmänna lånetiden är 28 dygn.

Lånetiden för följande material är olika:

 • snabblån
 • DVD- och Blu ray-skivor, tidningar samt konsolspel

E-böcker och e-ljudböcker är elektroniskt material. Deras lånetid är 14 dygn. Andra material kan ha individuella lånetider. På vissa bibliotek har det mest efterfrågade materialet lånetid på 14 dagar tills reservationskön blir kortare.

Lånens förfallodagar ser du på lånekvittot eller på fliken Lån och omlån i nätbiblioteket. Returnera eller förnya dina lån senast på förfallodagen under bibliotekets öppettid. För lån som returnerats försenade uppbärs en förseningsavgift.

Några bibliotek har återlämningsluckor. Återlämning av lån via återlämningsluckan sker på låntagares eget ansvar. Verk som returnerats via luckan registreras som returnerade först följande dag då biblioteket är öppet.

Du kan förnya dina lån på fliken Lån och omlån i nätbiblioteket. Välj de lån du vill förnya genom att kryssa för dem och klicka på knappen Förnya de valda lånen. Du kan förnya dina lån 5 gånger om ingen annan har reserverat materialet. Du kan förnya lånen via webbiblioteket, på biblioteket eller per telefon. Snabblån kan inte förnyas. När du förnyar lån via webbiblioteket, kontrollera alltid att den nya förfallodagen sparas i dina låneuppgifter. Kontaktuppgifterna hittar du på fliken Biblioteken.

Biblioteket hjälper till med meddelanden

 • Påminnelser om lån som förfaller skickas alltid per e-post. Du får påminnelsen 3 dagar före förfallodagen.
 • Förseningsmeddelandena skickas antingen per e-post eller som brev. Det s.k. andra meddelandet skickas dock alltid som brev.
 • Dina egna inställningar ser du på fliken Profil i nätbiblioteket.
 • Om du vill ändra på inställningarna, öppna blanketten "Begäran om meddelandeändring" på fliken Profil. Meddelandet skickas automatiskt till bibliotekspersonalen som uppdaterar inställningarna.

Att reservera

Heilibiblioteken har en reservationsgrupp som består av flera biblioteks samlingar och har en gemensam reservationskö. Som hämtställe kan du välja vilket Heilibibliotek som helst. Det reserverade materialet transporteras till det bibliotek som du valt som hämtställe. Det är gratis att göra en normal reservering.

Du kan reservera material via webbiblioteket eller genom att besöka vilket som helst Heilibibliotek. Om du inte avhämtar eller annulerar reservationen inom utsatt tid, måste du betala 1,5 €.

Du kan behändigt reservera och administrera dina reserveringar via nätbiblioteket. Gör först en sökning. Du kan reservera ett verk antingen direkt på sökresultatsidan eller på sidan för en enskild titel genom att klicka på titeln. Klicka på knappen Reservera titeln och välj det bibliotek där du önskar hämta verket. I Profilen kan du även välja ett standardställe där du vill hämta verket. Då väljer systemet alltid automatiskt det valda biblioteket som avhämtningsställe. Man kan dock alltid hoppa över detta och välja avhämtningsstället separat för varje gång.

Om du i detta skede ännu inte är inloggad får du en uppmaning att logga in dig.

Kolla reservationavgiften/transportavgiften på ditt egna bibliotek. Kontaktuppgifterna hittar du på fliken Biblioteken.

Du kan annullera reserveringen i nätbiblioteket om den ännu inte har behandlats och om verket ännu inte är på väg eller klart för avhämtning. Om reserveringen redan hunnit behandlas kan du annullera reserveringen genom att kontakta det bibliotek du valt som avhämtningsställe.

Snabblån kan inte reserveras.

Avhämtningsmeddelande

 • Biblioteket skickar dig ett avhämtningsmeddelande då verket du reserverat är klart för avhämtning.
 • Du kan välja om avhämtningsmeddelandet skickas via e-post, som sms eller som brev. Meddelandesättet hittar du i Profilen i nätbiblioteket. Meddelande om att en e-bok har anlänt skickas alltid per e-post.
 • Du kan ändra på meddelandesättet i Profilen i nätbiblioteket på blanketten ”Begäran om meddelandeändring”. Informationen förmedlas till bibliotekspersonalen som gör ändringarna i dina kunduppgifter.
 • Vänligen notera att avhämtningsmeddelanden som skickas per brev i vissa fall kan anlända väldigt nära det sista avhämtningsdatumet.

Om du inte vill utnyttja nätbiblioteket går det lika bra att göra reserveringen genom att kontakta bibliotekets kundservice.

Avgifter

Biblioteksavgifter kan också betalas via nätbiblioteket. Betalningar kan inte väljas individuellt, alla måste betalas samtidigt. Det lägsta beloppet du kan betala online är 0,65 euro. För onlinebetalningar måste kundens information innehålla en e-postadress. Betalningar på förfallna lån visas inte i betalningarna förrän de är återlämnas eller förnyas.

Populära nyheter

Snabblånsamling innehåller för det mesta populära nyheter. Med snabblånsystemet vill man försäkra att kunderna hittar nyhetsböcker också i hyllan utan att behöva reservera. Snabblånmaterialet har kortare lånetid (14 dygn), och det går varken att förnya eller att reservera det. Snabblånmaterial kan finnas tillgängliga i hyllan även om det finns flera reserveringar på titeln i fråga.

Sökbevakning

Nätbiblioteket sparar alla dina sökningar även om du inte är inloggad. Genom att tömma cacheminnet eller stänga webbläsaren kan du radera denna information.

Du kan också spara din sökning permanent genom att skapa en sökbevakning. Detta gör du på fliken "Sparade sökningar". Välj den sökning du vill spara. I rullgardinsmenyn kan du sedan välja om du vill få information om nyheter angående din sökning varje dag eller varje vecka. Informationen skickas till den e-postadress du angivit för sökbevakningen i Profilen.

Favoriter

I nätbiblioteket kan du skapa en eller flera favoritlistor. Du kan lägga till titlar på din favoritlista genom att trycka på den knappnålsformade knappen på sökresultatsidan eller på sidan för en enskild titel. Fler listor kan du göra via fliken Favoriter i Mitt konto. På samma flik kan du göra listan offentlig. Då får listan en egen adress. Adressen kan du sedan vid behov dela med dina vänner t.ex. i sociala medier. Listan blir alltså inte automatiskt synlig för andra användare bara genom att den publiceras.

Fjärrlån

Fjärrlån är en form av samarbete mellan bibliotek.

Med hjälp av fjärrlåneservice kan du utnyttja hela biblioteksnätverket.

Vid behov kan heilibiblioteken fjärrlåna material från andra biblioteken i Finland eller från utlandet. För fjärrlån uppbärs avgift. Fjärrlån kan kosta, du kan fråga om avgifter i ditt bibliotek.

Fjärrlånebeställningar mottas vid alla bibliotek.

Kolla fjärrlåneavgiften på ditt egna bibliotek.

Leveranstiderna varierar
Vanligtvis lönar det sig att förbereda sig på en väntetid på ca.2 veckor, men leveranstiden blir längre ifall det t.ex. finns reservationer på verket vid det bibliotek som skickar det. Kunden meddelas per telefon, e-post eller post när det beställda materialet anlänt till biblioteket.

I fjärrlån följs villkoren och lånetiderna för det bibliotek som skickar materialet
Det är inte alltid möjligt att få det beställda materialet som hemlån. Ibland kan man endast få läsa verket i biblioteket.

Fjärrlån återlämnas alltid via det bibliotek som beställt materialet.
I brevet som följer med lånet står det när verket måste återlämnas till fjärrlåneservicen. Också omlån sker via fjärrlåneservicen.

Inköpsförslag

Innan du skickar iväg ditt inköpsförslag, försäkra dig ännu om att verket inte finns i bibliotekens samlingar genom att göra en sökning. Reservationen lyckas endast ifall biblioteket skaffar det föreslagna verket.

Reservera dator

Det elektroniska bokningssystemet för datorer används i följande bibliotek: Lappeenranta och Imatra. Logga in med ditt bibliotekskorts nummer och den fyrsiffriga pinkoden.

Reservera dator (Lappeenranta)
Reservera dator (Imatra)

Bibliotekens användarregler

När du mottar bibliotekskortet förbinder du dig att följa Heilibibliotekens användarregler.